Brand Mention và tầm quan trọng của nó đối với SEO

Liên kết từ lâu đã là một trong những yếu tố xếp hạng chính trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO. Tuy nhiên các công cụ tìm kiếm có thể vừa áp dụng thêm một tín hiệu chính xác hơn để dựa vào. Và đó là Brand Mention

brand mention
Brand Mention đóng một vai trò rất quan trọng đối với SEO & Inbound Marketing

Brand Mention là gì?

Brand Mention hay còn gọi là đề cập đến thương hiệu là một ví dụ khi một thương hiệu hoặc doanh nghiệp được đề cập trực tuyến dưới dạng bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, báo chí, blog trang web, bài viết hoặc một phần nội dung khác. Những đề cập thương hiệu này thường được xuất bản trong bối cảnh đánh giá, khiếu nại, phản hồi của khách hàng hài lòng và các bài đăng giáo dục đối tượng của bạn.

Nó tạo thành một phân khúc lớn của giám sát phương tiện truyền thông xã hội và Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Bạn có thực sự biết khách hàng đang nghĩ gì và nói gì về thương hiệu của bạn trong thời gian thực không? Khi nói đến thương hiệu của bạn, bạn chắc chắn sẽ muốn biết những điều mà người khác đang nói, bất kể nó tốt hay xấu.

Đó là Brand Mention !

Brand Mention quan trọng như thế nào đối với SEO?

Hiện tại, trọng tâm chính trong SEO và tiếp thị kỹ thuật số nói chung là tạo ra và duy trì một chiến lược xây dựng nội dung chất lượng cao. Nhưng quan trọng là chiến lược nội dung không phải là cơ sở duy nhất để xếp hạng tốt trong kết quả tìm kiếm. Việc tạo các liên kết trong nước chất lượng vẫn là một yếu tố SEO rất quan trọng ảnh hưởng đến thứ hạng, tuy nhiên định nghĩa về một chiến lược xây dựng liên kết hiệu quả đang có sự thay đổi.

Các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số đã phân tích một bằng sáng chế được phát hành trước đây có thể cung cấp các câu trả lời chính về cách Google có thực sự đo lường thẩm quyền thương hiệu để làm yếu tố xếp hạng. Và ở đây, người ta đã xác định rằng các trích dẫn và đề cập đến thương hiệu – xây dựng liên kết mà không có các liên kết thực tế – rất quan trọng đối với Google và đang định nghĩa lại các chiến lược tối ưu SEO.

Internet đã và đang thay đổi rất nhiều. Ý tưởng của PageRank về web là một biểu đồ của các trang được kết nối bởi các siêu liên kết, thể hiện mối quan hệ giữa các trang này theo một cách rất hạn chế, nhị phân (link = trust; thiếu link = thiếu độ tin cậy), hiện tại đã có phần lỗi thời. Web ngày nay không chỉ là các liên kết và trang – đó là một hệ sinh thái toàn diện, nơi các mối quan hệ có thể được thể hiện theo một triệu cách. Đề cập đến thương hiệu không liên kết và tình cảm đằng sau nos có thể là sự thay thế kịp thời cho một tín hiệu xếp hạng không còn phù hợp..

Có nhiều bằng chứng để chứng minh rằng Brand Mention đang trở thành một yếu tố xếp hạng cốt lõi mặc dù các chiến lược xây dựng liên kết vẫn còn tác dụng đối với SEO.

 • Google và Bing đã nói điều đó

Nhà phân tích xu hướng quản trị trang web của Google Gary Illyes đã đề cập trong bài phát biểu của mình tại Brighton SEO  vào tháng 9 năm 2017:

Tài liệu gốc

“If you publish high-quality content that is highly cited on the internet — and I’m not talking about just links, but also mentions on social networks and people talking about your branding, crap like that. Then you are doing great”

Tạm dịch

“Nếu bạn xuất bản nội dung chất lượng cao và được đánh giá cao bởi một trích dẫn trên internet – và tôi không nói về chỉ liên kết, mà còn đề cập về mạng xã hội và mọi người nói về thương hiệu của bạn và thích nó. Đó là bạn đang làm rất tốt.”

Duane Forrester, trước đây là quản lý sản phẩm cao cấp tại Bing, đã chỉ ra tại SMX West 2016 rằng các đề cập không liên kết có thể là tín hiệu mạnh như các liên kết ngược, xác nhận rằng các công cụ tìm kiếm có thể dễ dàng xác định đề cập và sử dụng chúng để xác định thẩm quyền trang web:

Năm năm trước, Bing đã tìm ra bối cảnh và tình cảm của giai điệu, và làm thế nào để liên kết đề cập mà không có một liên kết . Khi khối lượng tăng lên và độ tin cậy của đề cập này được biết đến, bạn sẽ có một cú hích trong bảng xếp hạng dưới dạng dùng thử .

 • Bằng sáng chế của Google cũng đã nói điều đó

Bằng sáng chế Panda của Google  cũng đề cập đến các đề cập, hay còn gọi là liên kết ngụ ý, là một tín hiệu có thể có trọng lượng tương đương với các liên kết ngược cũ:

Tài liệu gốc:

“The system determines a count of independent links for the group (step 302). […] Links for the group can include express links, implied links, or both. […] An implied link is a reference to a target resource, e.g., a citation to the target resource, which is included in a source resource but is not an express link to the target resource. Thus, a resource in the group can be the target of an implied link without a user being able to navigate to the resource by following the implied link.”

Tạm dịch:

Hệ thống xác định số lượng liên kết độc lập cho nhóm (bước 302). Liên kết cho một nhóm tài nguyên là một liên kết đến một tài nguyên trong nhóm, tức là, một liên kết có một tài nguyên trong nhóm làm mục tiêu. Liên kết cho nhóm có thể bao gồm liên kết nhanh (express link), liên kết ngụ ý (implied links) hoặc cả hai. Liên kết nhanh, ví dụ: siêu liên kết, là một liên kết được bao gồm trong tài nguyên nguồn mà người dùng có thể theo dõi để điều hướng đến tài nguyên đích. Liên kết ngụ ý là tham chiếu đến tài nguyên đích, ví dụ: trích dẫn đến tài nguyên đích, được bao gồm trong tài nguyên nguồn nhưng không phải là liên kết rõ ràng đến tài nguyên đích. Do đó, một tài nguyên trong nhóm có thể là mục tiêu của liên kết ngụ ý mà người dùng không thể điều hướng đến tài nguyên bằng cách theo liên kết ngụ ý.

 • Nguyên tắc chất lượng tìm kiếm của Google đã nói điều đó

Nguyên tắc Chất lượng Tìm kiếm là tài liệu được sử dụng bởi những người đánh giá chất lượng của Google, những người đánh giá các trang web trong SERPs; dựa trên xếp hạng, Google phát triển các thay đổi đối với thuật toán xếp hạng của họ. Từ những hướng dẫn này, chúng tôi biết rằng danh tiếng (còn gọi là dư luận về thương hiệu) quan trọng đối với bảng xếp hạng.

Đánh giá chất lượng trang, bạn cũng phải tìm kiếm thông tin danh tiếng độc lập bên ngoài về trang web . Khi trang web nói một điều về bản thân, nhưng các nguồn bên ngoài có uy tín không đồng ý với những gì trang web nói, hãy tin vào các nguồn bên ngoài.

Liên kết ngụ ý (Implied link) và Brand Mention

Google đang thay đổi cách họ nhìn thấy các liên kết và cách chúng sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng. Một bằng sáng chế mới được cấp ngày 25 tháng 3 năm 2014, được đăng ký cho Navneet Panda và Vladimir Ofitserov, hầu hết có thể thiết lập các định nghĩa mới cho liên kết, như được giải thích trong đoạn trích sau:

Tài liệu gốc

“An Express link, e.g., a hyperlink, is a link that is included in a source resource that a user can follow to navigate to a target resource. An implied link is a reference to a target resource, e.g., a citation to the target resource, which is included in a source resource but is not an express link to the target resource. Thus, a resource in the group can be the target of an implied link without a user being able to navigate to the resource by following the implied link.”

Tạm dịch

Một liên kết nhanh (Express link) , ví dụ, một siêu liên kết, là một liên kết được bao gồm trong tài nguyên nguồn mà người dùng có thể theo dõi để điều hướng đến tài nguyên đích. Một liên kết ngụ ý là một tham chiếu đến một tài nguyên mục tiêu, ví dụ, một trích dẫn đến tài nguyên mục tiêu, được bao gồm trong một nguồn tài nguyên nguồn nhưng không phải là một liên kết nhanh đến tài nguyên mục tiêu. Do đó, một tài nguyên trong nhóm có thể là mục tiêu của một liên kết ngụ ý mà người dùng không thể điều hướng đến tài nguyên bằng cách theo liên kết ngụ ý.

Thuật ngữ Express Link hiện là siêu liên kết mới và người chơi mới trong trò chơi xếp hạng yếu tố xếp hạng – liên kết ngụ ý – hiện đã được đưa vào. Implied, vì thực sự không có liên kết nào quay lại trang web nguồn, mà chỉ là một trích dẫn hoặc đề cập của thương hiệu, tên công ty, sản phẩm, trang web hoặc bất cứ thứ gì xác định nguồn.

Đề cập thương hiệu và trích dẫn trực tuyến nên được tích hợp tốt vào nội dung của trang web và điều này có thể được thực hiện thông qua rất nhiều hình thức. Một trang web trích dẫn hoặc đề cập đến thương hiệu có thể đang nói về các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và cách nó liên quan đến nội dung của trang. Nó thậm chí có thể được tích hợp vào một bình luận mà về bản chất cũng dệt tốt vào nội dung. Miễn là thương hiệu hoặc tên của trang web được đề cập – một đề cập đến thương hiệu hoặc trích dẫn trực tuyến được thiết lập.

Tại sao trích dẫn và đề cập thương hiệu là quan trọng đối với SEO

Có thể có hàng trăm lý do khác nhau tại sao Google lại coi trọng đề cập và trích dẫn thương hiệu. Tuy nhiên, điểm cần hiểu từ tất cả những điều này là – nếu nó quan trọng đối với Google, thì nó quan trọng đối với SEO. Dưới đây là một số khả năng:

 • Nó cung cấp một phép đo tốt hơn cho thẩm quyền thương hiệu

Như đã đề cập trước đó, Google đã từ bỏ việc xây dựng liên kết truyền thống như một yếu tố duy nhất để thiết lập quyền lực thương hiệu. Làm như vậy, nó sẽ cần một sự thay thế tốt hơn để thiết lập thẩm quyền và họ đã tìm thấy nó thông qua đề cập đến thương hiệu.

 • Nó cung cấp bảo vệ tốt hơn chống lại thao tác

Anchor text và các liên kết có thể dễ dàng được thao tác. Đôi khi, các liên kết sẽ quay lại một trang web hoàn toàn không liên quan đến trang web nguồn. Mặt khác, đề cập đến thương hiệu sẽ khó thao túng hơn vì việc trích dẫn hoặc đề cập trực tuyến về thương hiệu phải phù hợp và trong bối cảnh để nó được dệt liền mạch vào nội dung.

 • Nó có thể được sử dụng để tận dụng các tín hiệu xã hội cho SEO

Đề cập đến thương hiệu sẽ là một cách tốt hơn để tận dụng các tín hiệu xã hội cho SEO. Các liên kết được tạo từ phương tiện truyền thông xã hội về cơ bản là không theo dõi và chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của bạn. Nhưng với những thay đổi này, chia sẻ, bình luận, tweet và các trích dẫn được tạo trên mạng xã hội khác – ngay cả khi không có liên kết – giờ đây có thể là một yếu tố quan trọng để xếp hạng

 • Nó đã quan trọng đối với Local SEO

Local SEO rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhắm mục tiêu khách hàng từ trong một địa phương nhất định. Như đã thảo luận trước đây tại VietNet Group, các trích dẫn đã được mô tả là một yếu tố quan trọng đối với Local SEO, đặc biệt là thông tin NAP (Tên, Địa chỉ, Số điện thoại) thông thường. Nhưng logic là Google sử dụng tầm quan trọng này cho bức tranh lớn hơn.

Brand Mention cũng rất quan trọng đối với chiến lược Inbound Marketing

 • Nó tạo ra nhận thức và tầm nhìn thương hiệu 

Một đề cập thương hiệu hiệu quả sẽ nâng cao sự công nhận mà doanh nghiệp của bạn nhận được. Nếu thương hiệu của bạn có tính nhất quán cao và dễ nhận biết, ngày càng nhiều người sẽ cảm thấy tự tin trong việc sử dụng các giải pháp và dịch vụ.

Mọi người ưu tiên cho sự quen thuộc hơn và nếu bạn có tiếng là nhà cung cấp dịch vụ chất lượng, điều đó sẽ dẫn đến sự gia tăng trong kinh doanh, vì họ sẽ chọn các sản phẩm và dịch vụ do bạn cung cấp so với những người bán khác.

Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp phục vụ đối tượng thực sự, có nhiều khả năng ai đó đang nói về thương hiệu của bạn ở đâu đó trên thế giới và tất cả các cuộc thảo luận như vậy đại diện cho nhiều cơ hội?

 • Nó mang lại cho thương hiệu của bạn một cá tính 

Chuyển sang tầm quan trọng tiếp theo của việc đề cập đến thương hiệu, hãy hiểu rằng nó mang lại cho thương hiệu của bạn một tính cách mới.

Giám sát đề cập thương hiệu cho phép bạn hiểu rõ hơn về cách khán giả tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của bạn. Đến lượt nó, điều này sẽ cho phép bạn định hình các chiến dịch tiếp thị của mình và làm nổi bật các ngành dọc mà bạn tụt lại phía sau và loại cải tiến có thể được thực hiện để khắc phục nó.

Vì các đề cập đến thương hiệu như đánh giá của khách hàng là không thiên vị, họ có thể hướng dẫn bạn cải thiện chiến lược tiếp thị, dịch vụ khách hàng, phát triển sản phẩm và nhiều hơn nữa. Việc phân phối đánh giá khách hàng nhất quán cho phép bạn liên tục theo dõi sự cải thiện mà thương hiệu của bạn đang thể hiện về mặt phát triển và tiếp thị.

 • Nó củng cố danh tiếng thương hiệu của bạn 

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc đề cập đến thương hiệu là nó củng cố danh tiếng trực tuyến của thương hiệu của bạn. Mặc dù quản lý danh tiếng đóng một vai trò quan trọng trong cả phương tiện trực tuyến và ngoại tuyến, bạn có thể dễ dàng theo dõi thương hiệu của mình đề cập trực tuyến. Bắt gặp một đề cập tích cực sẽ cho phép bạn tham gia vào một cuộc trò chuyện với người hâm mộ của bạn và sẽ đảm bảo rằng bạn xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng của mình.

Tất cả các tương tác tích cực mà bạn có với khách hàng của mình sẽ tạo thành công một cơ sở khách hàng khổng lồ sẽ trung thành với bạn. Trở thành một thương hiệu, bạn nên tận dụng tối đa tất cả các cơ hội mà bạn có được để xây dựng mối quan hệ lành mạnh với khách hàng.

Mặt khác, khi nói đến những tuyên bố tiêu cực liên quan đến doanh nghiệp của bạn, hãy luôn nhớ rằng khách hàng sẽ có tiếng nói hơn khi không hài lòng. Điều này có xu hướng đúng khi kinh doanh trực tuyến là tốt. Nếu ai đó ở đâu đó đang nói tiêu cực về thương hiệu của bạn, thì bạn nên biết về nó.

Sử dụng Brand Mention như thế nào?

Tại thời điểm này, bạn có thể có quan niệm sai lầm rằng các liên kết truyền thống không còn cần thiết do nó đã lỗi thời. Tuy nhiên liên kết truyền thống vẫn còn quan trọng, mặc dù không còn quá quan trọng như trước đây. Điều này cũng được ngụ ý trong bằng sáng chế, khi cả Liên kết nhanh và Liên kết ngụ ý đều được xác định – đặt tầm quan trọng như nhau cho cả hai.

Vì vậy, thiết lập sự cân bằng giữa đề cập thương hiệu và xây dựng liên kết là rất quan trọng cho chiến lược SEO của bạn. Sau đây là một số lời khuyên về cách tạo chiến lược xây dựng liên kết cân bằng giữa liên kết ngụ ý và liên kết rõ ràng:

 • Tránh có tỷ lệ liên kết rõ ràng cao hơn với đề cập đến thương hiệu của bạn để tránh bị gắn thẻ vì tính spam có thể ảnh hưởng đến thẩm quyền thương hiệu của bạn
 • Nội dung trực quan lan truyền là một cách tốt và tự nhiên để giữ tỷ lệ tốt các liên kết rõ ràng với đề cập đến thương hiệu – một điều mà Google thích
 • Viết guest post vẫn còn hiệu quả nhưng như Matt Cutts đã đề cập, nó nên được sử dụng cho thương hiệu và do đó là một con đường tốt cho đề cập đến thương hiệu
 • Rõ ràng nhưng điều quan trọng là phải đề cập rằng bạn nên giữ chiến lược xây dựng liên kết của mình một cách tự nhiên và đạo đức như bạn có thể làm
 • Sử dụng tất cả các kênh có sẵn để tạo Thương hiệu – viết guest post, nhận xét, phương tiện truyền thông xã hội và nội dung được cung cấp và có thể chia sẻ, có thể lan truyền
 • Cuối cùng, tất cả sôi sục để mang đến cho khán giả mục tiêu của bạn những gì họ muốn. Làm cho trang web của bạn có thẩm quyền, có liên quan và là một tài nguyên có giá trị cho các đối tượng được nhắm mục tiêu – và bạn sẽ sớm thấy một luồng các Đề cập thương hiệu chảy vào

Là một nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến tuyệt vời, Google đương nhiên muốn cung cấp cho người dùng của họ thông tin và tài nguyên tốt nhất mà họ cần và muốn.

Việc xây liên kết vẫn chưa lỗi thời. Nó vẫn quan trọng, nhưng số lượng đề cập xung quanh thương hiệu của bạn cũng không kém phần quan trọng. Vì vậy một chiến lược xây dựng Brand Mention cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong mọi chiến lược SEO của bạn.

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ SEO và quy trình thực hiện tại VNG

Kiến thức SEO /
Lỗi SEO thường gặp

18 Lỗi SEO thường xuyên gặp ( Hướng dẫn cách khắc phục)

Thuật ngữ SEO, Thuật ngữ SEM

150+ thuật ngữ SEO / SEM làm trong ngành phải biết

Thẻ Meta Description viết blog bởi VNG

Meta Description là gì? Tạo mô tả tìm kiếm cực tốt cho SEO

Thiết kế Website chuẩn SEO

Thiết kế Web chuẩn SEO cần những gì? Kiểm tra như thế nào

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.